Zákaznické centrum
Přihlášení
0
menu

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - pokyny pro žadatele

zveřejněno: 13. 10. 2021
Rodinné domy

Fotovoltaické systémy pro rodinné domy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. 

 

Kdo může žádat

·        Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

·        Vlastníci novostaveb

 

Kolik získáte

·        Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč

·        Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč

·        Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla  – 100 000 Kč

·        Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč

·        Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Dotace 40 000 – 200 000 Kč

 

Bytové domy

Fotovoltaické systémy pro bytové domy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

 

Kdo může žádat

·        Vlastníci stávajících bytových domů

·        Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu

·        Pověření vlastníci jednotek

 

Kolik získáte

·        Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 

·        Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč

·        Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

Až 500 000 Kč – výsledná částka závisí na instalovaném výkonu a počtu bytových jednotek

 

Elektromobilita

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a další zařízení nezbytná pro její provoz.

 

Kdo může žádat

·        Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu

·        Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu

·        Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

 

Kolik získáte

·        Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod

·        Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Dotace 30 000 – 60 000 Kč