Zákaznické centrum
Přihlášení
0
menu

Nová zelená úsporám - od 1. října 2021

zveřejněno: 23. 9. 2021
Nová zelená úsporám - od 1. října 2021

Nová zelená úsporám – dotace pro fotovoltaiku od října 2021

Server TZB-info 22. 9. 2021 zveřejnil článek o nových pravidlech dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), které jsou platné od 1. října 2021 až do roku 2025. Článek je zaměřený na solární technologie a tepelná čerpadla pro rodinné domy, tj. podoblast s označením C.3.

Dřívější rozdělení podoblasti C.3 bylo složité a matoucí, nové znění je jednodušší a výše podpory se nově odvíjí čistě od použitých technologií. Zrušeno je také omezení velikostí solárních elektráren, dotace se vztahují na všechny fotovoltaické systémy do 10 kWp a dotace činí až 200 000 Kč. Velikost střešní fotovoltaiky již není limitována, můžete si nainstalovat fotovoltaiku s výkonem nad 10 kWp, jen je s tím spojena složitější administrativa a na další kWp nad tuto hranici se nevztahují dotace.

Nová pravidla upravují také velikost bateriového uložiště. Minimální podporovaný poměr mezi kapacitou baterie a výkonem elektrárny je 1:1, maximální poměr je pak 1:2. Tzn., že v případě fotovoltaiky o velikosti 2kWp se dotace na uložiště vztahuje pouze v rozsahu 2-4 kWp (můžete mít nainstalovaný vyšší kapacitu, ale nebude se na ni vztahovat dotace). Zmiňovaná maximální dotace 200 000 Kč se vztahuje dohromady na fotovoltaiku a uložiště.

Od října bude možno žádost podat online, bez potřeby energetického posudku.

Server TZB-info uvádí několik příkladů dotací:

  • u jednoduchých fotovoltaických sestav (vyrobená energie se neukládá do baterií) – dotace začíná na 2 kWp, a to 40 000 Kč a za každý další 1 kWp dalších 10 000 Kč až do kapacity 10 kWp
  • u sestav s bateriovým uložištěm (s hybridním střídačem) – dotace začíná na 2 kWp, činí 60 000 Kč a za každý další 1 kWp dalších 10 000 Kč až do kapacity 10 kWp; na bateriové uložiště pak dotace činí 10 000 Kč za každý 1 kWp (min. velikost baterie je 2 kWp)
  • v případě sestavy s uložištěm, kdy jsou přebytky energie posílány do tepelného čerpadla – činí základní dotace za 2 kWp fotovoltaiku se střídačem umožňujícím regulaci do tepelného čerpadla 100 000 Kč (pozor při výběru tepelného čerpadla, musí splňovat pravidla NZÚ)

Výše dotace je podmíněna 50% podílem celkových uznatelných nákladů, může činit max. 200 000 Kč. Pokud jsou náklady nižší, je podpora snížena. Dotaci je ale také možno navýšit využitím tzv. speciálních bonusů.

Např. při pořízení tepelného čerpadla, kterým nahrazujete elektrokotel nebo jiný tepelný zdroj na tuhá paliva, můžete také čerpat bonus (z podoblasti C.2) ve výši 140 000 Kč, v kombinaci technologií také dalších 10 000 Kč.

Kombinací dalších obdobných technologií je možno čerpat další příspěvek ve výši 10 000 Kč. Např. v souvislosti s elektromobilitou – za instalaci wallboxu na dobíjení elektromobilu získáte další příspěvek ve výši 30 000 Kč (vlastnictví elektromobilu ale podmínkou není) a 10 000 Kč za kombinaci.

Dalších 5 000 Kč získáte jako příspěvek na vypracování projektové dokumentace. Ve znevýhodněných krajích (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský) jsou navíc dotace navýšeny o 10 %.

Nově je také možno získat dotaci k rekreačním objektům, u nichž je nutno prokázat u daného objektu přidělení popisného či evidenčního čísla a užívání objektu k trvalému bydlení nejméně v délce 24 měsíců. Dotace se vztahují také na ostrovní systémy, které nesmí být připojené k síti (tzv. 100 % off-grid).

Pokud jste žádost o dotaci podali v předchozím období, je možno převést projekt do NZÚ, podmínkou ale je, aby dotace nebyla čerpána. V rámci NZÚ platného od 1. října 2021 můžete získat vyšší dotace. Stačí stáhnout dosavadní žádost, přepracovat a podat znovu.

Celý článek si můžete přečíst zde.